Thiên Long Chiến Thần
Thiên Long Chiến Thần - Miễn Phí %

FANPAGE

Top Cao Thủ

 
#
Nhân vật
Lv
M.P
1
T
150
Võ Đang
2
TiuBo
145
Nga My
3
TmMax
140
Tiêu Dao
4
PhcTrn
70
Thiên Long
5
#eab0000#bWeKam
69
Tiêu Dao
6
LinhNhi
66
Võ Đang
7
#b#e0000ffL Ngc Khang #127
66
Tiêu Dao
8
Ty
63
Tiêu Dao
9
DuZ
52
Nga My
10
CKRt
46
Nga My
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.